Spisek vseh letošnjih organizatorjev salamijad, članov Zveze društev salamarjev Slovenije