Nové Zámky  -   »Klobfest«
Podjunski salamarji  -  Salamigenuss
Békéscsabá  -  »Kolbaszclub«
Samobor -  Udruga »Zlatna šajba«
Sisak  -  Udruga »POSA-TOP« Topolovac
Sveti Petar u Šumi  -  »Sa klobasicom u EU«
Šid  -  SKUD »Jednota«
Srbobran  –  »Kobasicijada« Turija
 
Tomislavgrad  -  Udruga »Duvanjski kobasičari«
Svetozar Miletić - »Lemeški kulen«