Spisek vseh letošnjih organizatorjev salamiad, članov Zveze društev salamarjev Slovenije